Deelname aan Club Hudson’s Bay

U kunt deelnemen aan Club Hudson’s Bay door u aan te melden als Member via de App of Website. Om u aan te melden hebt u een Hudson’s Bay account nodig. Lees hier hoe u een account aanmaakt.

 • Na aanmelding krijgt u in de App een barcode die als digitale pas voor Club Hudson’s Bay kan worden gebruikt (“Key Card”). Ook is het mogelijk via onze klantenservice een fysieke pas (“Fysieke Pas”) aan te vragen. De kosten hiervan bedragen € 2,-. De Fysieke Pas is enkel geldig voor zover deze gekoppeld is aan het Lidmaatschap.
 • Het Lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is wel mogelijk gezamenlijk punten te sparen. U kunt dit aanvragen bij de klantenservice.
 • Om deel te namen aan Club Hudson’s Bay dient u 16 jaar of ouder te zijn. Door akkoord te gaan met Voorwaarden verklaart u 16 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van uw ouders/verzorgers om deel te mogen nemen aan Club Hudson’s Bay.
 • Deelname is alleen mogelijk als u beschikt over een geldig e-mailadres. Ook vragen we u om uw huisadres. Om u te kunnen bereiken, vragen wij deze gegevens actueel te houden. Dit kan eenvoudig via de App en de Website.
 • Hudson’s Bay behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem, het Lidmaatschap of het programma van Club Hudson’s Bay, of het programma van Club Hudson’s Bay op enig moment te staken. Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op punten die al gespaard zijn.

Punten sparen

 • Voor elke hele euro (€ 1,-) die u besteedt bij Hudson’s Bay (zowel in de winkel als via de webshop) krijgt u één (1) punt. Wanneer voor bepaalde acties extra punten worden toegekend, zullen de voorwaarden hiervoor bij de betreffende actie vermeld staan.
 • U spaart alleen punten als u bij een aankoop in de winkel uw Key Card of Fysieke Pas toont, of bij een aankoop via de Website, als Member bent ingelogd.
 • Door aankoop van de volgende producten worden geen punten gespaard: boeken en  cadeaubonnen.
 • Wanneer u gebruikmaakt van gecombineerde acties, geldt de actie waarbij het hoogst aantal punten wordt toegekend, tenzij uitdrukkelijk bepaald is dat stapeling is toegestaan.
 • De punten blijven drie (3) jaar na verkrijging van de punten, geldig.
 • Het saldo van gespaarde punten is te vinden in uw account, toegankelijk via de App of de Website. Hudson’s Bay garandeert niet dat het saldo altijd actueel is bijgewerkt. Het puntensaldo zal in de regel binnen drie (3) werkdagen zijn bijgewerkt.
 • Wanneer u aankopen waarmee punten gespaard zijn, retourneert, zullen die punten weer in mindering worden gebracht op het gespaarde saldo punten.

Punten besteden

 • U kunt punten besteden door deze (op de Website of in de App) in te wisselen voor Club Hudson’s Bay vouchers (“Vouchers”). De Vouchers geven u recht op toegang tot bepaalde diensten en events, georganiseerd door Hudson’s Bay of door derde partijen met wie Hudson’s Bay in het kader van Club Hudson’s Bay een samenwerking is aangegaan.
 • Vouchers voor een bepaalde actie kunnen een beperkte tijd beschikbaar zijn of beperkt zijn in aantal (zolang de voorraad strekt). Ook zijn Vouchers na verkrijging een beperkte tijd geldig. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Website/App bij inwisseling van de punten en de e-mail die u krijgt nadat u een Voucher hebt besteld.
 • Vouchers kunnen niet worden geruild voor punten, tegoeden, contant geld of andere Vouchers. Wanneer de geldigheid van een Voucher verlopen is, vindt geen teruggave van punten plaats.
 • Punten en Vouchers zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Hudson’s Bay en de toepasselijke wet- en regelgeving

Verlies en diefstal

 • In geval van verlies of diefstal van uw Fysieke Pas of indien u het wachtwoord van uw account vergeten bent, raden we u aan om dit onmiddellijk te melden aan Hudson's Bay. Uw Fysieke Pas wordt in dat geval geblokkeerd. U kunt tegen betaling van € 2,- een nieuwe Fysieke Pas aanvragen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw inloggegevens voor uw account. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, vragen wij u Hudson’s Bay daarvan direct op de hoogte stellen en uw inloggegevens zo snel mogelijk te wijzigen.
 • Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanmaken in uw account.

Aansprakelijkheid

 • Hudson’s Bay spant zich naar beste vermogen in een zo goed mogelijke App/Website beschikbaar te stellen en te houden, maar garandeert niet dat de (toegang tot de) App en/of Website ononderbroken zal functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zal zijn.
 • Hudson’s Bay is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door of in verband met Club Hudson’s Bay en/of het Lidmaatschap voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, en met uitsluiting van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Hudson’s Bay. In het bijzonder is Hudson’s Bay niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van:

- kennelijke typ-/druk- of zetfouten (in aanbiedingen);
- ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap (door u of derden);
- (gedeeltelijke) ontoegankelijkheid van de Website en/of communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen.

 • Indien ten onrechte punten zijn onthouden of ontzegd, beperkt de aansprakelijkheid van Hudson’s Bay zich tot het bijschrijven van de punten.

Geen misbruik

 • Het is niet toegestaan misbruik te maken van (uw Lidmaatschap van) Club Hudson’s Bay of op enige manier te handelen in strijd met de Voorwaarden.
 • Hudson’s Bay behoudt zich het recht voor gebruik van het Lidmaatschap te controleren op naleving van de Voorwaarden.
 • Misbruik of overtreding van de Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het Lidmaatschap door Hudson’s Bay, waarbij Hudson’s Bay gerechtigd is gespaarde punten te laten vervallen, eventueel onterecht verkregen voordeel terug te vorderen en schade te verhalen.

Einde lidmaatschap

 • U hebt het recht uw Lidmaatschap op ieder moment te beëindigen. Dit kan op de Website en in de App.
 • Punten vervallen door beëindiging van het Lidmaatschap. Een eventueel tegoed aan punten dient u vóór beëindiging van het Lidmaatschap te besteden.

Diversen

 • Op deze Voorwaarden en uw Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.
 • Wanneer een geschil ontstaat tussen u en Hudson’s Bay, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
 • Hudson’s Bay mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien u dit niet wil, kunt u het Lidmaatschap beëindigen.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hudson’s Bay

Nummer Kamer van Koophandel: [65970411]

FAQ's

Wat is Club Hudson’s Bay?

Het loyaliteitsprogramma voor klanten van Hudson’s Bay Nederland.

 

Wat betekent het om member te zijn?

Genieten van extra voordeel. Een member krijgt toegang tot exclusieve content, evenementen en spaart punten. Deze punten zijn te verzilveren voor rewards, zoals een personal shopper, beauty treatments en het bijwonen van modeshows.

Het laatste nieuws over Hudson’s Bay wordt als eerst gedeeld met een member. Ook geniet een member van extra service, zoals dubbele retourtijden bij aankopen.

 

Hoe word je member?

Door een account aan te maken. Een account maak je aan op www.hudsonsbay.nl of via de app. Er is een app beschikbaar voor iOS en Android.

 

Hoe spaar je punten?

Door een aankoop te doen in het warenhuis of via de webshop. Iedere besteedde euro is één punt waard.

 

Wat zijn rewards?

Met rewards beloon je jezelf voor het sparen van punten. Deze punten verzilver je voor rewards die van shoppen een memorable moment maken.

 

Wat voor rewards zijn er?

Het boeken van een personal shopper, exclusieve uitnodigingen voor evenementen en beauty treatments. En we blijven nieuwe rewards toevoegen aan Club Hudson’s Bay, zodat members blijvend verrast worden bij het inchecken in hun account.

 

Hoeveel kost een reward?

Dat verschilt per reward. De hoogte van het aantal punten staat achter de reward in Club Hudson’s Bay.

 

Waarvoor wordt de keycard gebruikt?

De keycard gebruik je als je komt shoppen in één van de warenhuizen. Met het scannen van de keycard spaar je punten en ontgrendel je jouw persoonlijke shopervaring.

 

Waar zie ik hoe veel punten ik heb?

In je account, onder het kopje account. Na iedere transactie wordt je puntenoverzicht real-time bijgewerkt.